WCC >  Home > News & media > Photos > by date > 19 Feb
En | Ge | Fr | Sp | Po
Print this page printer friendly
Files 17 to 32 out of 41
 1  [2]  3 
Renato Borgetti
Detail
Igreja Metodista Wesley
Detail
Igreja Metodista Wesley
Detail
Igreja Pentecostal para Cristo
Detail
Igreja Pentecostal para Cristo
Detail
Igreja Pentecostal para Cristo
Detail
Catedral Mae de Deus, Porto Alegre
Detail
Catedral Mae de Deus, Porto Alegre
Detail
Greek Orthodox Church
Detail
Greek Orthodox Church
Detail
Catedral Mae de Deus, Porto Alegre
Detail
Elsa Tamez
Detail
Nora de CortiƱas
Detail
Adolfo Perez Esquivel
Detail
Orthodox liturgy
Detail
Orthodox liturgy
Detail
 1  [2]  3