WCC >  Home > News & media > Media impact  
Print this page printer friendly

 

Below is one of a selection articles found in an attempt to gauge the impact in the media of the WCC's 9th Assembly. Since it appeared in an independent publication, this article neither represents nor necessarily reflects the official policy of the World Council of Churches.

 

 

17.02.06

Walne zgromadzenie w Porto Alegre rozpoczęte

 


Wspólnym, ekumenicznym nabożeństwem wieczornym 14 lutego rozpoczęło się IX Walne Zgromadzenie Światowej Rady Kościołów w Porto Alegre. W czasie nabożeństwa śpiewał chór, złożony z kiludziesięciu osób z rożnych Kościołów z Brazylii oraz uczestników zgromadzenia. Wykorzystano motywy różnych tradycji i kultur - od afrykańskiej, poprzez azjatycką, włączając w to prawosławne - słowiańskie melodie psalmu 103 (104) ("Błogosław duszo moja Pana", śpiewanego w czasie wieczerni).

Przedstawiciele każdego z regionów świata przygotowali specjalne dary (o symbolicznym znaczeniu). Fragmenty Pisma Świętego w ojczystych językach przeczytali wybrani delegaci (fragment księgi Izajasza w języku polskim przeczytała Magda Żdanuk, członkini delegacji Kościoła prawosławnego w Polsce). Nabożeństwo zakończyło kazanie arcybiskupa Anastasiosa, zwierzchnika Kościoła prawosławnego w Albanii. Arcybiskup nawiązał do motta zgromadzenia ("Boże, w swej łasce, przemień świat") mówiąc między innymi o potrzebie przemiany każdego człowieka z osobna. "Bezpośrednim skutkiem wcielenia Boga jest fakt, że wszyscy, którzy do Niego należą, mają nie tylko przywilej, ale i obowiązek, by wspólnie przemieniać świat" - powiedział arcybiskup Anastasios. (...)